“KIRINZ VTuberプロジェクト”始動!1st Virtual Artist『YUZURIHA』がデビュー | 株式会社KIRINZ(キリンジ)

“KIRINZ VTuberプロジェクト”始動!1st Virtual Artist『YUZURIHA』がデビュー